Základní údaje

Mikroregion Svornost
dobrovolný svazek obcí

registrace dne
18. 10. 2000

pod číslem
Rds 1/2000 - Okresní úřad Teplice

sídlo
Obec Kostomlaty
Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

orgány svazku obcí
shromáždění starostů
předseda svazku
místopředseda svazku
předseda revizní skupiny

jména osob vykonávajících jejich působnost
Mgr. Krejsková Eva - předseda svazku obcí
Ivana Horčicová - místopředseda svazku
Milan Šturma - předseda revizní skupiny